Trên thực tế, đối với dịch tả lợn châu Phi, việc mua thuốc về tự điều trị cho lợn mắc bệnh là cách làm sai lầm vì bệnh không hết mà lợn vẫn chết.

VIDEO LIÊN QUAN