Cục Trồng trọt vừa có yêu cầu các tỉnh ĐBSCL khuyến cáo người dân không nên sử dụng xi măng bón cho lúa và các loại cây trồng.

VIDEO LIÊN QUAN