Hiện nay, một số cơ sở khám chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính. Thông tin này đã được phản ánh tới Bộ Y tế thời gian gần đây. Bộ cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định, đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể chữa và không cần chữa.

VIDEO LIÊN QUAN