Số ca nhiễm virus cúm mùa đang có xu hướng gia tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ, thậm chí đã ghi nhận những trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm tới tính mạng.

VIDEO LIÊN QUAN