Tại thủ đô Hà Nội, bắt đầu có hiện tượng người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về tăng cường kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các hiện tượng này.

VIDEO LIÊN QUAN