Tại chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh, một tháng sau quyết định tạm đình để chủ đầu tư khắc phục các lỗi vi phạm PCCC, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, trừ một cánh cửa gỗ được thay bằng cửa sắt có chốt tự động có cũng như không.

VIDEO LIÊN QUAN