80% lao động cho biết thu nhập chưa đủ sống tối thiểu trong khi doanh nghiệp cũng gặp những áp lực không nhỏ. Quy định thế nào là mức sống tối thiểu vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

VIDEO LIÊN QUAN