Từ ngày 21/9, TP. Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, cơ sở sản xuất và công trường. Người dân cũng bắt đầu quay trở lại với công việc sau thời gian nghỉ dài. Tuy nhiên, với những người đã mất việc làm trong dịch thì việc tìm một công việc mới không phải là điều dễ dàng.

VIDEO LIÊN QUAN