Đàn vịt của rất nhiều hộ gia đình đã chết hàng trăm con, trong khi các gia đình cách vị trí nuôi gia cầm có chưa đến 1km...

VIDEO LIÊN QUAN