Xóm Dậy, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có gần 100 hộ dân. Nước ngầm nguồn nước duy nhất để sinh hoạt của các hộ dân tại đây, đang bị mất bởi hoạt động khai thác cát sỏi.

VIDEO LIÊN QUAN