Tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, một doanh nghiệp khởi nghiệp vừa mở đường cho sản phẩm từ quả mãng cầu xuất sang Trung Quốc.

VIDEO LIÊN QUAN