10 năm kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập do Tổng Bí thư là Trưởng ban, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh chưa từng có, mang lại những kết quả mang tính bước ngoặt.

VIDEO LIÊN QUAN