Xây dựng 93 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, sửa chữa 67 trường mầm non, trường tiểu học bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, 87 trạm đo mưa tự động phục vụ cảnh báo lũ sớm, 02 bể bơi thí điểm…, là kết quả sau 10 năm hoạt động của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

VIDEO LIÊN QUAN