Khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, nhà đất vẫn là kênh đầu tư được nhiều người có tiềm lực tài chính lựa chọn. Bởi bất động sản được đánh giá an toàn, khả năng tăng giá tốt, và khai thác lợi nhuận lâu dài. Trải qua kinh nghiệm từ thời điểm sốt đất đầy biến động hồi đầu năm, các nhà đầu tư bất động sản đang chuyển sự chú ý sang các dự án lớn, nằm trong quần thể đồng bộ.

VIDEO LIÊN QUAN