Trong sắc lệnh mới nhất vừa được công bố ngày 30/5, nước này sẽ ngừng việc tiến hành cách ly đối với công dân khối Schengen từ 3/6 tới.

VIDEO LIÊN QUAN