Israel đang bên bờ vực của một làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em, trong ngày hôm qua (23/11) quá nửa số ca nhiễm mới ở đây có độ tuổi dưới 18 tuổi.

VIDEO LIÊN QUAN