Iran tuyên bố bảo vệ những lợi ích quốc gia quan trọng hơn việc duy trì thỏa thuận hạt nhân

VIDEO LIÊN QUAN