Hầu hết các nhà phân tích và báo cáo dường như đều đồng ý rằng doanh số iPhone sẽ tăng trong năm tới nhờ sự tương thích của 5G, nhưng các con số được dự đoán sẽ thay đổi một cách chậm rãi chứ không ồ ạt.