Trong thông báo của mình, Intel nêu rõ hãng sẽ tiếp tục đáp ứng các cam kết hiện tại với khách hàng đối với modem cho điện thoại thông minh 4G nhưng sẽ không tung ra các modem dành cho điện thoại 5G, bao gồm cả những sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2020.

VIDEO LIÊN QUAN