Trong tương lai không xa, ai cũng có thể kiếm tiền từ thương hiệu cá nhân của mình. Người có tầm ảnh hưởng sẽ trở thành nghề tay trái của nhiều người.

VIDEO LIÊN QUAN