Theo báo cáo dự báo kinh tế toàn cầu mới nhất của ICAEW và Oxford Economics, mức tăng trưởng kinh tế trung bình của khu vực Đông Nam Á được kỳ vọng là sẽ đạt khoảng 5,8% trong năm nay. Và điểm đáng chú ý là Việt Nam được dự đoán là quốc gia có triển vọng tăng trưởng cao trong khu vực ở mức trên 6,5%.

VIDEO LIÊN QUAN