Người mắc và người nghi ngờ mắc COVID-19 đều được khuyến khích vận động vừa sức để theo dõi các tình trạng khó thở, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ quá trình bình phục. Trong video này, bác sỹ Nguyễn Thành Quân đến từ Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành sẽ hướng dẫn cách F0 và F1 có thể tập thở, vận động nhẹ tại nhà với 4 phần: - Hướng dẫn các cách tập thở - Tư thế nghỉ ngơi - Bài tập trên giường - Các bài tập rèn luyện sức đề kháng.

VIDEO LIÊN QUAN