Lại thêm một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp phố nối, tỉnh Hưng Yên. Vụ cháy bắt đầu vào lúc 6h30p sáng nhưng đến tận chiều muộn khói đen hàng chục mét vẫn cất cao dữ dội.

VIDEO LIÊN QUAN