Góc nhìn của Zlife về “Văn hoá thần tượng" với phần bàn luận của host Việt Hoàng Da Nâu (đại diện thế hệ Y) và Robin Phương Thảo (đại diện GenZ).

VIDEO LIÊN QUAN