Có bao giờ bạn chỉ đọc tít rồi đoán nội dung? Hay từng gặp sự cố hiểu nhầm khi chưa xem hết thông tin bài viết. Bạn không cô đơn đâu!!! Vậy làm sao để vẫn đọc ít mà vẫn hiểu nhiều? Hãy cùng Bảo Duy bàn luận trong số Hotsearch ngày hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN