“Mắt em còn mỏi không 8 tiếng nhìn màn hình?” Anh Đen Vâu thì bảo 8 tiếng, nhưng bạn có chắc là chỉ 8 tiếng không??? Khối lượng công việc ngày càng cao, thì liệu việc làm ngoài giờ có thực sự hiệu quả và không gây ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống của bạn?

VIDEO LIÊN QUAN