Đi chơi Trung thu, tiền! Săn sale, tiền! Ăn uống, lại tiền! Tóm lại là việc gì cũng cần tiền. Bạn thuộc tuýp người biết quản lý chi tiêu, hay luôn gặp tình trạng cháy túi cuối tháng? Nhân ngày Trung thu, hãy cùng Hot search bàn luận về chủ đề này cùng Bảo Duy.

VIDEO LIÊN QUAN