Nếu thực sự muốn nhận thì khách sẽ tìm cách, còn nếu muốn “BOM” hàng thì người ta sẽ tìm 7749 lý do… Việc đặt mua hàng ngày càng dễ dàng có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng “BOM” hàng ngày càng phổ biến? Vậy “BOM” hàng có liệu có phải một dạng bệnh tâm lý hay đây chỉ là 1 trò đùa không vui?

VIDEO LIÊN QUAN