Tân binh MONO Việt Hoàng vừa ra mắt đã gánh trên vai 1 thách thức lớn - Vượt qua dư luận dưới cái bóng "em trai của Sơn Tùng - MTP". Đừng lo MONO ơi, bọn mình cũng rất là hiểu cảm giác đó đấy, bạn không một mình đâu!

VIDEO LIÊN QUAN