Tới thời điểm này, đã gần 3 tháng, Hãng phim truyện Việt Nam được Tổng công ty Vận tải thủy mua lại. Đơn vị này nắm giữ 65% cổ phần nhưng chưa từng có kinh nghiệm về làm phim. Tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN