Sau hơn 3 tháng triển khai kế hoạch hỗ trợ người nông dân làm quen với kinh tế số, đã có hơn 3 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ lên các sàn thương mại điện tử.

VIDEO LIÊN QUAN