Các công nhân làm việc tại Công ty Texwell Vina mong muốn công ty trở lại hoạt động, được giải quyết trợ cấp thôi việc, giải quyết bảo hiểm xã hội để tìm việc làm khác.

VIDEO LIÊN QUAN