Tại Hà Nội, nhiều gia đình đã chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo từ sớm. Có nhà tranh thủ cúng từ cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn theo truyền thống là làm lễ cúng ông Công, ông Táo đúng ngày 23 Tháng Chạp và đi chợ từ sáng sớm.

VIDEO LIÊN QUAN