Tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ được Mỹ khôi phục và có hiệu lực từ 5/11. Hơn 700 cá nhân và thực thể đã bị liệt vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

VIDEO LIÊN QUAN