“Khôi phục Cảm xúc” là khả năng điều chỉnh và thích nghi với áp lực, tái tạo nguồn năng lượng dồi dào để luôn sẵn sàng ứng biến linh hoạt với những tình huống căng thẳng và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

VIDEO LIÊN QUAN