Hội thảo thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành về truyền thông, maretinkg cùng hơn 200 khách mời là các sinh viên trong, ngoài Học viện và những người đang học tập, làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

VIDEO LIÊN QUAN