Đây được xem là hội nghị hiến kế, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn để phát triển bền vững ĐBSCL, với tầm nhìn đến năm 2100. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày và dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự.

VIDEO LIÊN QUAN