Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020

VIDEO LIÊN QUAN