Đến thời điểm này, đã có ít nhất 7 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học tại trường để học online tại nhà. Việc này để nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh, phụ huynh và nhà trường đều có những lo lắng khi kỳ thi học II vẫn chưa được tổ chức. Vậy lúc này các trường đã đặt ra phương án như thế nào để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học?

VIDEO LIÊN QUAN