Các môn Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí,Giáo dục công dân soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn.Trong đó, Toán, và Ngoại ngữ gồm 50 câu. Các môn còn lại là 40 câu.

VIDEO LIÊN QUAN