Kể từ khi Đại hội Đảng lần thứ VI quyết định tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986, hơn 30 năm qua, Việt Nam luôn thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu Á. Uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.