Cánh cổng vào các trường chuyên lớp chọn chưa bao giờ dễ dàng. Ngay từ khâu xét tuyển đã được đánh giá là trận chiến của các cuốn học bạ xuất sắc.

VIDEO LIÊN QUAN