Hiểm họa chuột cắn phá lúa tưởng đâu đã lùi vào quá khứ của 10 năm trước, giờ đang quay lại hoành hành ở ĐBSCL. Sau Đồng Tháp Mười, đến lượt nông dân Trà Vinh ăn không ngon, ngủ không yên vì chuột.

VIDEO LIÊN QUAN