Tái đàn heo để cắt lỗ hiện đang được hàng triệu nông dân tính tới. Thế nhưng câu chuyện tái đàn trong thời điểm này lại đang là bài toán khó giải.

VIDEO LIÊN QUAN