Cốc Cốc vừa bổ sung thêm tính năng so sánh giá khi mua sắm online ngay trên trình duyệt của mình. Khi bạn đang xem bất kỳ sản phẩm nào tại một website thì bạn có thể thấy thanh gợi ý về mức giá tốt hơn ở một cửa hàng khác.

VIDEO LIÊN QUAN