Một trong những nguyên nhân của tín dụng đen phát triển là việc tiếp cận nguồn vốn vay nhanh gọn, không qua thế chấp, trong khi tiếp cận nguồn vốn chính thống gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế tình trạng này, tại tỉnhNghệ An một mô hình phối hợp giữa Công an, Chính quyền địa phương và Ngân hàng đã ra đời, giúp cho người dân tiếp cận được nguồn vốn tốt nhất. Đây được kỳ vọng sẽ là một giải pháp đẩy lùi được tệ nạn tín dụng đen tại vùng nông thôn đã nhức nhối bấy lâu nay.

VIDEO LIÊN QUAN