Từ năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 10 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, năm học mới đang cận kề nhưng các em vẫn chưa có thể mua, nhận sách giáo khoa.

VIDEO LIÊN QUAN