Tính đến nay, cả nước có hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có 133 em dưới 5 tuổi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Không may mất cha hay mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ, trong lúc này thì sự chăm lo cả về vật chất và tinh thần của xã hội là nguồn động viên, giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

VIDEO LIÊN QUAN