: Đại dịch COVID-19 đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Đông Âu. Đây là kết luận được Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét đưa ra mới đây. Trong khi thế giới dồn sự tập trung vào đại dịch COVID-19, cuộc chiến chống lại HIV đã chậm lại ở khu vực này.

VIDEO LIÊN QUAN