Bạn đã bao giờ thử trải nghiệm sống trong một ngôi nhà được làm từ tre nứa, và tất cả các đồ đạc đều được làm từ cây lục bình như thế này. Đây là một trong số các ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh bằng cách làm mới các sản phẩm từ sản vật địa phương. Tài nguyên bản địa vốn là sản phẩm không dễ đổi mới sáng tạo nhưng tại Đồng Tháp…nhiều người khởi nghiệp đã tìm ra những giá trị mới trên những sản phẩm tưởng như đã cũ- tạo ra thay đổi cho địa phương.

VIDEO LIÊN QUAN